Algemene Voorwaarden

Betalingen  

§  Na iedere afspraak ontvang je een factuur.

§  Behandelingen mogen contant en gepast worden betaald of na ontvangst van de factuur worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL94 ASNB 8833 0441 22  ten name van B.J. Driesse te Arnhem. Vermeld bij uw betaling altijd het factuurnummer.

§  Voor het betalen van facturen geldt een termijn van 10 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Mocht dit voor jou niet mogelijk zijn, dan is er altijd ruimte om hierover, in overleg, een andere afspraak te maken.

 

Annuleren

Behandelingen die niet uiterlijk 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.

Afspraken kunnen  telefonisch of per email geannuleerd worden, via nummer 06 24784045 of info@lento.nu

 

Schade

Lento is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts of psycholoog vereisen. Alle behandelingen die worden aangeboden door Lento zijn geen medische behandelingen. De behandelingen zijn altijd op eigen risico van

de cliënt.

 

Beroepsvereniging

Ik ben student-lid van de LVNT en daarmee ingeschreven in het studentenregister  Beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ conform de WKKGZ. 

 

Vergoeding Zorgverzekeraar

Op dit moment worden behandelingen van Lento niet vergoed door een zorgverzekeraar

 

Contact

Lento

info@lento.nu

06-24784045

 

Praktijklocatie:

Huissensedijk 48

6836 AA Arnhem

Info

Openingstijden Praktijk

Dinsdag        9:30 -18:00

Donderdag  9:30 - 18:00

Vrijdag          9:30 - 18:00

 

Privacyverklaring (AVG)

Algemene voorwaarden

 

KvK 71518754 • Btw NL001854831B03